[ Page principale | La Bible | la Foi - l'Évangile | Affermissement | Dťfense de la foi | ]

Ny Baiboly sy ny toaka

 

Iza moa iny lehilahy mivazavaza aminíny zanany sy ny vadiny, mivembena fandeha iny ? Ė Andevo iny !- Andevo hoe ? Ė Eny, andevo iny. Mihevi-tena ho afa-manao izay tiany atao izy, nefa andevoziníny toaka izay manapotika ny finiavany sy manimba azy.

Fa dia nahoana loatra no maro ny olona manaiky ho tratraníizany ? Matetika mihitsy no olona faraidiny izy ireny ka mitady hanadino ny fahoriany aminíny alŗlaníny fisotro mahamamo ; nefa tsy maharitra toy inona akory izany fanadinoana izany. Ny fahadisoam-panantenana rehefa avy eo dia mainka koa mangidy lavitra noho ny teo ! Nitombo ny fahoriany, ary dia toy ny hoe tsy afaka ny ho sambatra intsony izy !

Misy kosa ireo mahita fahafinaretana aminíny fisotroana zava-mahamamo miaraka aminíny namany. Tsapany tsara fa manaiky ho rohizana tsikelikely eo izy ireny, ary mizatra miaina ao anatiníny toetra varimbarina, izay manaporofo ny fanandevozana manjo azy.

Na aminíiry antony voalohany, na aminíity antony faharoa, dia samy mizatra toaka avokoa ny vatana.

Ny fisotroana dia tonga filŗna tsy maintsy omena fahafaham-po aminíny fisotroana toaka bebe kokoa hatrany. Indrisy, ity toetra mampivarahontsana misy ny olona izay nataoníAndriamanitra ho tahaka ny endriny !

 

1-      Vokany sasantsasany

 

ę Andriamanitra tsy azo vazivazina, fa izay afafiníny olona no hojinjany Ľ (Galatiana 6 : 7).

Ny mpisotro toaka dia hijinja fahantrana, fahoriana sy faharavaníny fianakaviany. Tsy ho ampy ny vola ilaina aminíny sakafo sy ny fitafiana, ary ho lasa antsirambina ny asa fivelomana. Korontana, fahasiahana, fankahalana no monina ao an-trano. Dia iny ilay lehilahy fa miteny ratsy ny vadiny, eny, mikapoka azy aza. Ilay toetra ratsy tafiditra tao an-trano dia nanokatra varavarana ho aníny toetra ratsy hafa toy ny halatra sy ny fijanganjangana, izay hitarika ilay olona babony hivarina any aminíny lalindalina kokoa.

Matetika ny vatana sy ny saina dia hiharaníny voka-dratsy mampivarahontsana voaporofoníny siansa : fahamombana, aretiníaty, fahaverezan-tsaina, ary ho aníny ankizy : fahasembanana sy androbe.

Hiteny ireo andevoníny toaka hoe : ę Ka izahay anie olona afaka e ! ary azonay atao ny mijanona rehefa te-hijanona izahay, izany voka-dratsy izany tsy hahavoa anay mihintsy ! Ľ Lainga ampidiriníny devoly ao an-tsainy fotsiny anefa izany. Raha ny tena marina, dia efa hazaníny devoly izy ireo.

Feheziníny Baiboly aminíny teny tokana ny vokatry ny fahamamoana : ę fanaranam-po aminíny ratsy Ľ (Efesiana 5 : 18). Ny fanaranam-po aminíny ratsy dia toetra mitory fivahavahana sy fahasimbaníny fahamendrehaníny maha-olona ; tsy manana intsony ilay fahamendrehana maha-zavaboahary manan-tsaina natao hifandray aminíAndriamanitra azy izy.Tsy afaka manatontosa ny andraikiny aminíAndriamanitra, ny namany, ny fianakaviany ary eo aminíny asany intsony izy. Tsy manana hery sy tanja-tsaina ilaina ho-enti-miady aminíny fironana aminíny ratsy sy ny toetra ratsy intsony izy, hany ka mitombo mora foana ireny satria tsy ao intsony ilay hery fiarovana nomeníAndriamanitra ny olona. Dia manjary kilalaoníny devoly ilay olona !

 

2-      Ny Kristiana sy ny toaka

 

Ny olona tsy mino, mbola andevoníny devoly, no mety ho toy izany ; fa tsy tokony ho ny mpino mihintsy, na oviana na oviana. Indrisy anefa, hitantsika eo aminíny fiainana andavanandro ary ambaraníny Baiboly koa, fa ny devoly dia afaka manangoly Kristiana sasany, izay mitady fahafinaretana aminíny fisotroana zava-mahamamo. Ireo voka-dratsiníny fimamoana dia tena manimba zavatra ho aníny mpino, satria voaníizany ny fiainam-panahiny. Mampahory ny mahita ny mpino midoroka nefa efa nantsoina izao tsy hanolotra ny ę momba ny tenany Ľ ho aminíny fahotana, fa ho aníAndriamanitra ho aminíny fahamasinana (vakio Romana 6). Ny hoe ę momba ny tena Ľ voalaza eto dia ny ratsam-batana sy ny saina amam-pihetseham-po. Raha atolotrao ho aníio fahotana io ireo, dia potehinao ny fahaiza-manao voajanahary ao aminao (eo aminíny lafiny vatana, saina, fihetseham-po) sy ny ara-panahy izay nomeníAndriamanitra anao sy tianíny Fanahy Masina hampiasaina aminíny fanompoana ny Tompo. Koa na dia tokony hanandrana aminíny fomba azo tsapain-tŗnana ny maha-tempoliníny Fanahy Masina ny tenanao aza ianao, tempoly izay tokony hanomezanao voninahitra aníAndriamanitra, dia lasa ampanaovinao fanompoana ny fahotana ny tenanao. Koa na dia tokony ho vavolombeloníny Tompo aza ianao, dia ianao indray no manokatra lŗlana hitenenana ratsy ny finoana kristiana.

 

3-      Inona no ambaraníny teniníAndriamanitra momba izany ?

 

Andeha hitanisa andinin-tSoratra Masina vitsivitsy isika, izay anehoaníAndriamanitra ny vokatry ny fisotro mahamamo.

ę Aza mijery ny divay noho ny hamenany sy ny fanganohanony eo anaty gilasy ary ny fikoriany mahafinaritra ; fa aminíny farany dia hanaikitra toy ny bibilava izy ary hanindrona toy ny menarana. Koa ny masonao dia hijery vehivavy jejo (mpivaro-tena), ary ny fonao hieritreri-dratsy. Eny, ho sahala aminíizay mandry ao aminíny ranomasina ianao, sady ho tahaka izay mandry eo an-tendroníny andrin-tsamboÖNokapohiny aho, hoy ianao, fa tsy reko naharary ahy, nandalasiny aho, fa tsy tsaroako ; rahoviana ange aho no hifoha mba hitadiavako azy indray ? Ľ (Ohabolana 23 : 31-35)

ę Lozaníizay mifoha maraina koa ka mitady toaka ! Izay miboboka mandra-paharivaníny andro ka ampirehetiníny divay ! Ľ (Isaia 5 : 11)

ę Mpaniratsira ny divay ary mpitabataba ny toaka, koa izay miraikiraiky azoníizany dia tsy hendry Ľ (Ohabolana 20 : 1)

ę Fijangajangana sy divay ary ranom-boaloboka no mahalasa ny saina Ľ (Hosea 4 : 11)

 

4-      Ahona no hahafahana aminíizany fanandevozana izany ?

 

Inona no hatao mba hahafahana aminíizany fanandevozana izany ka hialŗna aminíity fahoriana ity ? Ry sakaiza kristiana, izay nivarilavo indray, tsy ireo ezakao manokana akory no hahafaka anao. Mandray fanapahan-kevitra tsara izay tsy ho hainao tanterahina ianao. Ary dia isaníandro isaníandro no analanao baraka ny Tompo ; mety handao ity tany ity aminíny nenina mampahonena ianao hoe nanolotra ny momba ny tenanao, izay aníny Tompo, ho aníny filan-dratsinao (raha mba olona tena novidianíny Tompo tokoa ianao). Tsy manana ny heriníAndriamanitra ao aminao intsony ianao, satria notapahiníio fahotana io ny firaisanao taminíAndriamanitra.

Ahoana no mety hamerenana indray aminíny laoniny io firaisana aina io ?

Omeníny TeniníAndriamanitra ao aminíny epistily voalohany nosorataníi Jaona, toko 1, andininy faha-9, ny valiny : ę Raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina Izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka aminíny tsy fahamarinana rehetra Ľ. Rehefa avy niaiky toy izany ianao, dia apetraho eo aminíIlay mampitoetra anao ao aminíny fahafahaníny zanakíAndriamanitra noho ny asa nataony ny fitokisanao, dia Izy no mangataka tsy mitsahatra ho anao. Hoy i Paoly apostoly : ę Mahay ny zavatra rehetra aho ao aminíIlay mampahery ahy Ľ (Filipiana 4 : 13). Moa tsy zavatra mety ho marina aminao ve izany fahatsapana izany ? Te-hanafaka anao Andriamanitra ; nefa takiny, toy ny taminíny andro vao niovanao fo, ny finoana sy ny fankatoavana.

 

5-      Ny lŗlaníny fankatoavana

 

Ny hareníAndriamanitra, ireo fampanantenany, ny heriny dia omeny hanarananíny tsirairay fo, ary azoníny rehetra raisina. Mba ahazoana izany, dia ilaina ny fankatoavana sy ny finoana. Ahoana marina anefa moa izany lŗlaníny fankatoavana izany ?

Tsy izy mihitsy ny fanapahan-kevitra tapany fotsiny : ę Aza mijery ny divay Ľ (Ohabolana 23 : 31). Ario lavitra tanteraka anao mihitsy izany, mba tsy ho hitanao intsony. Mety ho mafy aminao izany, nefa ny hery sy ny fitahianíny Tompo dia ao aminíizany fankatoavana izany. Marina fa manameloka tanteraka ny fimamoana ny Baiboly, nefa kosa tsy mandrara ny fisotroana divay kely izy. I Paoly aza dia nanoro hevitra aníi Timoty mba hisotro divay kely handevonan-kanina tsara (I Timoty 5 : 23). Nefa kosa, raha be loatra ny zava-pisotro misy alikaoly nosotroinao, ka manomboka mahatsiaro hamamoana ianao, dia tsy fisotroana aminíny antonony sy tsindraindray intsony izany. Tsy maintsy hentitra ianao, mijery ny lazainíny TeniníAndriamanitra amintsika momba ny loza mitatao entiníny divay sy ny alikaola, ka hifady izany tanteraka. ę Aza mijery ny divay ! Ľ Tsy afaka ny hiantehitra aminíny heriníny Tompo hanafaka anao ianao, nefa tsy handeha aminíny lŗlaníny fankatoavana.

Eto anatrehaníAndriamanitra no anaovanay antso avo ho aníizay rehetra mahatsiaro tena ho mirona aminíny toaka, na kely fotsiny aza, mba handositra izay rehetra mety hamporisika izany fironana izany. AmpianariníAndriamanitra antsika ao aminíny Teniny, fa manoloana ny fakam-panahy, dia ny fandosirana no ahitana fanavotana.

ę Mandosira ny fijangajangana Ľ (I Korintiana 6 : 18)

ę Mandosira ny fanompoan-tsampy Ľ (I Korintiana 10 : 14)

ę Fa ianao kosa, ry lehilahiníAndriamanitra, mandosira izany zavatra izany Ľ (I Timoty 6 : 11)

ę Fa mandosira ny filŗníny tanora fanahy Ľ †(II Timoty 2 : 22) 

Tsy milaza izy hoe tohero fa andosiro ny zavatra hankahalaina. ę Mankahalŗ ny ratsy Ľ (Romana 12 : 9). Tsy maintsy andosirana ny fisotroana, toy ny handosirana bibilava. Tsy atao kilalao ny bibilava. Tsy hoe tsy miraharaha ianao raha mandalo eo akaikiny, tsy handray azy ianao, na dia hoe hanala azy tsy hanakan-dŗlana anao aza, tsy hibanjina azy ianao, satria mahafaty ny kaikiny. Tsy maintsy lavina izay mety ho fanasana anao hisotro, ary indrindra indrindra, tsy tokony hanasa ny sasany hisotro ianao. Tsy tokony hitahiry divay koa ao an-trano, ary tsy tokony hanamboatra. Raha sendra misy vahiny Ė satria moa Andriamanitra mamporisika antsika hazoto handray vahiny- dia mora kokoa ny mandroso zava-pisotro tsy misy alikaola toy izay divay na labiera.

 

6-      Misy fanandevozana hafa mananontanona ny kristiana koa : ny sigara, ny zava-mahadomelinaÖ

 

Nipoitra taorianíny alikaola izy ireo, ary tsy voalaza mazava ny anarany ao aminíny Baiboly, nefa, toy ny alikaola, dia manandevo ihany koa ary manimba ny fahasalamana sy ny fiainaníizay mandray azy.

Toa tsy dia misy dikany loatra ny fijery ireo sigara voalohany nofohina, nefa be ireo voatarika ny hifoka matetika sy bebe kokoa. Voatery niaiky izy ireo fa nihazatra miandŗlana io zavatra io ny vatany, ka tsy afa-miala intsony.Io fahazarana io, izay tena loza tokoa ho aníireo zava-mahadomelina, dia mitarika izay azoníizany ho aminíny fanandevozana, toy ny alikaola. Ny lŗlana soritaníny TeniníAndriamanitra mba hahafahana aminíizany, izay vao hitantsika teo aloha, dia mitombina koa ho aníireo andevoziníny sigara sy ny zava-mahadomelina.

Nanaiky hanolo-tena hisolo voina antsika ny Tompo, ary taminíizany, dia atolony ho aníireo rehetra mino Azy ny famelana ny helony, nefa tsy izay ihany, fa ny fanafahana azy koa aminíny fanandevozaníny ota. Io fanafahana io dia mahakasika ny ota rehetra, na dia ireo izay heverina ho tandra vadi-koditra aza.

ę Dia hoy Jesoa taminíny Jiosy izay nino Azy : Raha maharitra aminíny teniko ianareo, dia ho mpianatro tokoa, ka ho fantatrareo ny marina, ary ny marina hahafaka anareo tsy ho andevoÖ Izay rehetra manota dia andevoníny otaÖKoa raha ny Zanaka no hahafaka anareo, dia ho afaka tokoa ianareo Ľ (Jaona 8 : 31-36). Ny fitiavana hanao ny sitraponíAndriamanitra, na dia toa manohitra tanteraka izay tsapa sy tiana aza izany, dia mamoha ny varavarana hidiraníIlay te-hanafaka ireo izay miantso vonjy aminy, amin-kery.

 

Famaranana : Fanapahan-kevitry ny fo

 

Taominay mihitsy izay rehetra te-ho afaka aminíny fanandevozana toy izany mba hihevitra ny fitiavaníi Kristy. Ny fanamelohana mandrakizay mendrika hihatra aminao dia nihatra taminy taminíny nakany ny toeranao. Moa tsy antony ampy ve izany mba hankatoavanao ity Mpamonjy sy Tompo mahagaga ity ? Miandry ny valiteniníny fonao Izy.

I Daniela mpaminany dia ninia tao am-pony tsy handoto ny tenany taminíny hanim-py sy ny divainíny mpanjaka. Izany fanapahan-kevitra hentitra tao am-pony izany dia nateraky ny fifandraisany taminíAndriamanitra velona sy masina fotsiny ihany. Ary mandrakíankehitriny, dia fo tapa-kevitra hisaraka aminíny ratsy ary hankatoa aníAndriamanitra koa no afaka manandrana ny heriníny fanafahany sy ny fitahiany.

Ry kristiana, aoka isika ho mailo kokoa sy ho vonona kokoa mba handeha ho voninahitríi Kristy Izay efa tia antsika hatraminíny fahafatesana ary efa niaritra ny hazo fijaliana mba hanaisotra ny fahotantsika. Tiany isika mba ho toy ny efa maty ny aminíny ota ę mba tsy handaniantsika ny andro sisa iainantsika aminíny nofo araka ny filŗníny olona intsony, fa araka ny sitraponíAndriamanitra Ľ (I Petera 4 : 1-2).


Titre : Ny Baiboly sy ny toaka

 

ę Aza mijery ny divay noho ny hamenany sy ny fanganohanony eo anaty gilasy, ary ny fikoriany mahafinaritra ; fa aminíny farany, dia hanaikitra toy ny bibilava izy ary hanindrona toy ny menarana Ľ

Ohabolana 23 : 31-32

 

Dos† Bokikely hafa aminíny teny malagasy :

-          Ianao koa, tia anao Jesoa !

-          Alimanaka ara-pilazantsara ę Ilay voa tsara nafafy Ľ