[ Page principale | La Bible | la Foi - l'Évangile | Affermissement | Dťfense de la foi | ]

 

 

Misy ANDRIAMANITRA

 

 

 

 

Bibles et Publications chrťtiennes

30, rue Chateauvert BP 335 F-26003 Valence CEDEX


 

Fizahan-takila

Misy Andriamanitra

Andriamanitra tokana

Tsy maintsy misy antony

Avy aiza ny olombelona?

Ny dindoníny Mpahary

Ny aina sy ny fikolokoloina azy

Nahoana no misy fangirifiriana?

Andriamanitra tetỳ an-tany


 

MISY ANDRIAMANITRA

Ny olombelona dia mirona aminíny tsy fanekena hino izay tsy hitaníny masony na izay tsy takatry ny sainy.

Andriamanitra dia fanahy, koa tsy mety ho hitaníny masoníolombelona Izy; ny Mpahary dia tsy maintsy amboniníny voariny: manana ny fetrany io voary io ka, noho izany, tsy afaka hahalala afa-tsy izay nambara taminy.

Fandŗvana ny fisianíAndriamanitra, ny atheisma, no fototra iorenaníny rijankevitra maro ary filozofia tranainy na ankehitriny. Nefa ireo rijankevitra ireo dia mametraka fanontaniana maro kokoa noho ny olana voavahany, aminíny sainíolombelona.

Ny hevitra hoe misy Andriamanitra, araka ny lazainíireo miandany aminíizany rijankevitra izany, dia zavatra noforoniníny sainíolombelona. Nisy ny antony nipoirany sy nitomboany, ary ankehitriny dia miha foana izany. Ndeha hamelabelatra fohifohy momba ny porofo sasantsasany fa misy Andriamanitra.

Aoka aloha ho marihina fa ny finoana hery mihoatra ny olombelona dia nisy taminíny fotoana sy toerana rehetra. Na oviana na oviana, na mandeha faraníizay lavitra indrindra aminíny tantara aza, dia ahitana fivavahana. Kanefa raha miresaka fivavahana, dia midika izany fa misy Andriamanitra iray. Ny fiheverana aníAndriamanitra dia mety ho nodisoana, tsy aminíny tokony ho izy, novŗna hitarika aminíny zavatra adaladala aza indraindray, nefa nisy foana izany. Avy aiza ŗry izy io, raha tsy nisy fahamarinana nifandraika taminy?

Andriamanitra tokana

Angamba ho lazaina fa ny olombelona fahiny, zendana taminíny fahitana ireo hery miasa ao aminíny natiora, nihetsi-po taminíny fijerena ny kintana, dia nanao ireny ho andriamanitra, ary, tatỳ aoriana, rehefa niha nazava ny saina, dia nanjary namorona Andriamanitra tokana. Ny mifanohitra aminíizany anefa no marina. Ny hevitra momba ny Andriamanitra tokana, mpamorona sy mpitantana ny zavatra rehetra, dia hevitra voalohany; tatỳ aoriana vao nipoitra ny fanompoan-tsampy. Very teo aminíny olombelona ny hevitra momba ilay Andriamanitra tokana, na tsy nihazona afa-tsy hevitra manjavozavo izy. Ireo andriamanitra, vokatry ny sainy, dia nanamarina taminíny fomba fihetsiny ny fitiavana sy faniriana maloto ao aminíny foníolombelona.

Ndeha hojerena ny Baiboly, izay tsy iadian-kevitra fa boky tranainy indrindra misy, na dia atao aza hoe aminíny ampahany ihany. Na tsy hiresaka momba ny maha tsindrimansry azy aza isika, ndeha izy ho raisina ho toy ny boky avy taminíny fahagola lavitra tany. Izao no fiantombohany: ďTaminíny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tanyĒ; avy eo, ireo toko rehetra ao aminíny Genesisy, toa ireo boky manaraka koa, dia maneho Andriamanitra tokana, mpahary mahefa ny zavatra rehetra. Tsy manaporofo ny fisiany io boky io, fa asehony kosa Izy miasa ary fantatríireo olona hiresahany. Efa nisy taminíizany ŗry ny hevitra momba aníAndriamanitra, fa tsy zavatra vao nivelatra akory. Ny fanompoan-tsampy, ny fahamaroaníny andriamanitra, dia niforona tatỳ aoriana; tsy izany mihitsy izany no loharano nipoirana, fa izany aza no fanovŗna ilay hevitra tany am-boalohany momba aníAndriamanitra.

Avy aiza ŗry izany io hevitra momba ilay Andriamanitra tokana io? Efa ao anatintsika tsirairay io: raha azo lazaina, manambara ny fisiany amintsika Andriamanitra; nasiany marika ny voariny. ďIza moa Izy, ho aníireo olona mino Azy, io Andriamanitra lavinareo io? Hoy isika aminíireo tsy mino. Tsy maintsy ho tsy manam-petra Izy, velona mandrakizay, tsitoha, manerana izao tontolo izao ary mahalala ny zavatra rehetra. Ary isika izay voary manam-petra dia tsy afaka haminavina ny fisiany akory, raha tsy misy Izy. Ny manodidina antsika sy ny zava-boary rehetra dia manana ny fetrany, kanefa dia azoko an-tsaina ny fisianíIlay tsy manam-petra aminíny lafiny rehetra. Tsy maintsy ho Izy mihitsy no nanambara ny tenany tamiko, aminíny maha lehibe dia lehibe Azy. Ny finiavanao hanala ny hevitra momba Azy avy ao an-tsainao sy avy ao an-tsainíny sasany dia efa porofo fa misy Andriamanitra. Raha tsy misy Izy, inona no antony hiadiana aminíny tsy misy? Saingy misy Andriamanitra; fa tsy tianao fotsiny ny hisianíny olona lehibe noho ianao, izay mahalala anao, mifehy anao ary iankinanao, raha tena dinihina, ary izany no antony tianao hanafoanana azy. Hoy ianao ao am-ponao hoe: tsy misy izany Andriamanitra izany, kanefa, na izany aza, tsy miala ao aminao ny fiheverana aníAndriamanitra, satria MISY IZYĒ.

Tsy maintsy misy antony

Hoy aho hoe: ďMiankina ianaoĒ. Eny, miankina aminíny antony manana hery tsy toha ianao, tsy jamba akory, fa manan-tsaina sy hendry. Satria tokoa ianao anie ka velona, nefa tsy ianao no nanao ny tenanao e! Ary tsy vitaníny hoe fifangaroaníny taolana, nofo, hozatra sy ra ianao; ao anatinao no misy ďanaoĒ, ny maha ďizahoĒ anao, zavatra tsy azo tsapain-tanana, ary, na dia voakasiky ny tenanao hita maso aza, dia tsy azo afangaro aminy, fa kosa mibaiko sy mampiasa azy. Ao anatinao ilay olona mieritreritra, misaina, mamakafaka, mahatsiaro, tia na tsy tia. Io firaisana mahagaga misy vatana sy fanahy io, izay atao hoe olombelona, voary tsy manam-paharoa, io zava-mananíaina ahitana ampahiny samy manana ny andraikiny tsirairay avy io, inona no fiaviany? Ireo taova izay tena marefo ireo tokoa, kanefa mety tsara ho aníny zavatra ampiasana azy, io vatana miha-lehibe sy mitombo manomboka aminíny fahazazana ka hatraminíny fahalebiazana io, mba azavao amiko hoe iza no namorona izany? Avy aiza ny fanahy izay mitombo koa miaraka aminíireo fahaizana samihafa, izay toy ny taova aminy? Avy aiza io saina izay manao lanja miakatra io, mandrefy ny elanelana eny aminíny habakabaka, mikaroka ny any aminíny fanambaniníny tany ary mametra-panontaniana aminíny tenany? Avy aiza io fahendrena izay ampiasainíny tsy mpino, ary ampiasainy aminíny tsy tokony ho izy, hitsanganana hanohitra aníAndriamanitra io? Farany, avy aiza io olona anaty io izay mahazo an-tsaina ny atao hoe tsy misy fetra, izay, na dia maminavina ny halehibeníny tontolo aza, na dia mihevitra aza fa lava dia lava tokoa ny fotoana, dia mbola voatery ihany milaza fa: ďTsy mbola ny tsy misy fetra izanyĒ?

Resahina ny lŗlaníny natiora, izay milaza fa ny olombelona dia avy aminíny olombelona, ny biby dia avy aminíny biby, ny zava-maniry dia avy aminíny zava-maniry toa azy ihany; fa ireo lalŗna ireo, iza no nametraka azy? Mpanao lalŗna hafahafa kosa izany antony jamba izany, izay lazaina hoe kisendrasendra! Antony hafahafa ihany, satria izy tsy manan-tsaina, dia mamorona olona manan-tsaina!

Avy aiza ny olombelona?

Eny tokoa, avy aiza ny olombelona? Tsy maintsy nisy lehilahy sy vehivavy voalohany: iza no namorona azy? Hino ilay rijankevitra tsy mitombina momba ny fivoarana ve ianao, izay milaza fa ny razambenao taloha lavitra tany dia molioska na sela? Raha atao aza hoe marina ny rijankevitra toy izany, dia tsy maintsy miafara aminíny antony fara-tampony ihany aminíny fivoarana: iza no namorona ny sela voalohany? Fa saina mahitsy sy hendry iza no hanaiky mandrakizay fa molekiola natambatambatra, taminíny fomba iray, no hamokatra ny hevitra? Na koa hoe izany saina izany dia avy aminíny fitambarana singa tsy fanta-piaviana, izay niova tsikelikely, natosika hery tsy fantatra, ho lasa taova, ary farany, namorona ny olombelona? Tsia; nisy Andriamanitra tsitoha sy manan-tsaina izay nanao ny olona araka ny endriny, ary avy aminíizany no nisianíny fieritreretana aníAndriamanitra, izay vosoratra ao anatiny ao ary manaporofo ny fisianíio Andriamanitra fara-tampony io. Mety ho nivaona ny olombelona ka tonga aminíizao toerana misy azy izao, lo sy ratsy fanahy; fa Andriamanitra kosa namorona azy ho mahitsy.

Ny dindoníny mpahary

Ndeha aloha hilaozana ny olombelona sy ny porofo omeny aminíny vatany sy ny sainy fa misy Andriamanitra; ndao kosa jerena ny tontolo ivelany. Tsy ho hitantsika ao ve Andriamanitra aminíny asa nataony? Tsy hitantsika hatraiza hatraiza ve ny marika mazava navelaníny hery sy saina avo lenta, izay nanao ny zavatra rehetra sy nandamina izany araka ny tanjona iray? Hilaza ve ianao fa kisendrasendra izany? Raha izany dia ny kisendrasendra no Andriamanitra. Tsy antony jamba intsony izy, satria ny antony toy izany dia tsy hahay hanao afa-tsy zavatra mikorontana.

Hitantsika eny aminíny lanitra ireo vongana misy hazavana, ary ny ankamaroaníizy ireny dia lavitra dia lavitra tokoa. Iza no nanao azy ary iza no mihazona azy aminíio fihazakazahany tsy miova io? Ireo kintana ireo dia voafehiníny lalŗna tsy miova, izay mandamina ny alehany, lalŗna izay hitaníny olombelona taminíny fikarohany, hany ka afaka milaza isan-tsengondra izy hoe aiza no misy ny kintana izatsy na izaroa, ary afaka manambara ny fotoana mazava hiverenaníny tranga izatsy na izaroa. Iza ŗry no nametraka ireny lalŗna ireny? Iza no namokatra ny fahazavana avy aminíireo zavatra rehetra mamirapiratra eny aminíny lanitra? Ny kisendrasendra ve, antony jamba ve? Tonga ho azy teo ve ireny? Tsy ihomezana ve raha misy olona iray manambara fa niforona ho azy teo ny fiaran-dalamby, tsy nila ny kajy sy ny sary nataoníny injeniera, tsy nila ireo mpiasa izay nanaraka ny drafitra sy ny baiko ka nanefy ny vy, namisaka azy ho takelaka, namboatra sy nanapaka ireo silany samihafa, nametraka ny rindramby ary ny zavatra rehetra aminíny toerany avy? Dia ho lazaina fa ny rindra mahavariana misy eo aminíny tontolo dia tsy misy Mpahary manan-tsaina nanao azy rehetra, nandanja azy rehetra, nandamina ny zavatra rehetra ary nampihetsika azy araka ny lalŗna voafaritra mazava sy tsy misy fiovana! Na dia omena fotoana aníalinalina taona aza ny kisendrasendra, moa ve ho afaka hamokatra tontolo toy izany izy?

Ny aina sy ny fikolokoloina azy

Jereo indray ŗry izao ny tany sy ny fipetraky ny zavatra eo amboniny, aminíny ankapobeny, dia ho lazainao ve fa niforona ho azy teo izy, noho ny fitambaraníny molekiola nataoníny hery jamba? Jereo ny habakabaka manodidina ny tanintsika. Ny rivotra mamorona azy izay iainantsika dia fitambarana entona roa, ny iray manolokolo ny aina, kanefa raha irery izy dia hamotika izany aina izany vetivety, ary ny faharoa , izay tsy azo iainana raha irery, dia manalefaka ny fandoroaníilay voalohany. Iza no nanafangaro azy ireo aminíny fatra tokony ho izy mba ho azo iainana? Ny oksizena aminíny rivotra, izay ampidirina ao aminíny havokavoka, no tonga mandoro ireo faika entiníny ra. Ny asidra karbonika, avoaka etỳ ivelany aminíny rivotra, dia fohiníireo zava-maniry izay mampisaraka ny singa ao aminy indray ary mamerina ny oksizena. Iza ŗry no nandrindra io fisehoana mahagaga aminíny fifohana sy famerenana aminíny laoniny ny entona io, mba hahatonga ny fatraníireo entona tsy hiova?

Iza ilay mpahary mahay izay tsy nanana milina, fa nampiasa fomba tsotra dia tsotra, nefa mampirindra ny lalŗnaníny natiora? Ny kisendrasendra ve?

Iza ilay mpiasa nandrakotra ny tany taminíny bozaka, taminíny zava-maniry sy hazo izay miisa aníarivony maromaro ny karazany? Ny karazany tsirairay dia manana ambioka manome io karazana io ihany. Iza no mihazona ny fitohizaníireo karazana ireo? Iza no nanao ny voninkazo, izay misy loko sy hanitra marobe? Iza no mampitondra ny hazo ireo voa amaníarivony, izay tsy mitovy endrika sy tsiro? Mbola hilaza ihany ve ianao fa kisendrasendra izany? Hilaza ve ianao fa ireo zava-mananíaina samihafa rehetra ireo dia avy aminíny sela iray, izay nitombo, ary namokatra tsikelikely zava-maniry sy biby? Mbola tokony holazaina aza hoe avy aiza io sela io ary iza no nanome azy herim-piainana hivoatra haka endrika maro samihafa toy izany. Maninona izany fivoarana izany, izany fiovana izany, no tsy misy intsony? Rariny raha ho gaga aminíny fomba mahatonga ny zava-mananíaina hifanentana aminíny tontolo iainany (ary mampiseho ny maha-zava-mahagaga ny zava-mananíaina izany), fa azo hitarina aminíny fivoaraníio sela voalohany io ve izany? Ny fivoarana dia tombatombana ihany, fa tsy zava-misy. Tsy nisy nahita izany. Ny zavatra eo ambany masontsika, dia ny fisianíny zava-maniry sy ny biby, izay manaranaka araka ny lalŗna tsy miovaova. Mbola averina ihany, iza no nanao ireo lalŗna ireo? Iza no mihazona azy tsy hisy fiovana? Iza no mihazona ny tontolo aminíizao tombina misy azy izao? Ny harena an-kiboníny tany koa dia manambara amintsika hery sy fahendrena nametraka ny zavatra rehetra hamaly ny filŗníny olombelona. Inona no hotsoahintsika aminíizany fahamarinana rehetra izany? Ny hoe misy Andriamanitra, Andriamanitra iray sy tsitoha, saina fara-tampony, Mpahary ny tontolo hita maso sy ny tontoloníny saina izay hazavainy.

Nahoana no misy ny fangirifiriana?

Mamaly ny tsy mpino aníAndriamanitra hoe: ďRaha misy Andriamanitra, dia tokony ho tsara fanahy Izy; raha tsy izany, tsy Andriamanitra Izy. Koa nahoana ŗry, raha misy Izy, no misy eto an-tany ireo fangirifiriana, ireo tsy rariny, ireo ratsy tsy tambo isaina?Ē Ny zavatra marihiko voalohany aloha, dia mampiseho io fanakianana io fa misy ao aminíilay olona nanao azy ny saina momba ny hatsaram-panahy sy ny ratsy, ny rariny sy ny tsy rariny, ary manontany aho hoe: Iza no nametraka izany tao an-tsainao? Manaiky ianao fa misy lalŗna fara-tampony momba ny tsara sy ny ratsy, ny marina sy ny tsy marina; iza no nametraka izany lalŗna izany? Ny valiny, ary tsy misy valiny hafa, dia ny hoe: ďIlay tsara fara-tampony, ilay fahamarinana fara-tamponyĒ. Fa amboniníizany, raha toa ny olombelona, izay voariníAndriamanitra, naniratsira ny mpahary azy, raha nikomy taminíny fahefany izy, raha niala tsy hiankina aminy izy, raha nisaraka taminíIlay hany loharanom-pahasambarana ho azy izy, dia tokony hahagaga ve raha voagejaníny faharatsiana sy ny fangirifiriana izy, ho setriníny fahadisoany? Azo lazaina ho tsy mampisy aníAndriamanitra ve izany? Ary farany, raha nomeníAndriamanitra lalana iray ilay olona mpanota, noho ny halehibeníny famindram-pony, hialŗna aminíny fahantrany sy hahitana indray ny hasambarana, hasambarana izay tsara mihoatra lavitra noho ilay azy very teo, tsy voamarina ve Andriamanitra?

Ho tsininíAndriamanitra ve raha tsy manaiky izany ny olona? Ho azo atao porofo ve ny fisianíny faharatsiana hanoherana ny fisianíAndriamanitra?

Fa manohy ihany ny tsy mpino hoe: ďAsehoy ahy Andriamanitra, dia hino Azy ahoĒ. Andriamanitra dia fanahy; tsy hitaníny masoníny olombelona Izy; ny fanahy irery ihany no afaka mahita Azy rehefa manambara ny tenany Izy. Tsy niseho taminíny asa nataony ve Izy? Mila mahita ny mpanao famantaranandro ve aho vao hahatoky fa iny famantaranandro tazoniko iny dia nataony? Noho ny zava-bita, dia fantatro fa nisy ny olona nanao azy fa tsy ilaina ny ahitako azy.

Andriamanitra tetỳ amboniníny tany

Nefa tsy taminíny asany ihany akory no nanambarŗníAndriamanitra ny fisiany. Izy mihitsy no tonga tetỳ an-tany. Ilay mpahary izao tontolo izao no niseho taminíny olombelona. Ary raha manana ny masom-panahy hijery ianao, fo handinika ara-moraly ny zava-misy, dia hiaiky ianao fa niseho tetỳ an-tany Andriamanitra. Ny fahatongavaníi Kristy tetỳ an-tany dia zavatra tsy iadian-kevitra, toy ny nisianíi Aleksandra na i Kaisara. Ary toy ny nampisehoaníizy ireo ny halalin-tsainy taminíny asany, izay indrisy! fa famonoana olona sy ra mandriaka, dia naneho ny tenany koa Andriamanitra, Olona teo anivoníny olona, taminíny heriny sy ny hamoram-panahiny tsy misy toa azy. Jesoa avy any Nazareta! Hitsiky angamba ny tsy mpino aminíio anarana io, satria efa raisiny ho toy ny angano i Kristy sy ny asa nataony; na, raha manaiky ihany izy fa nisy i Jesoa, dia ilay olombelona ihany no hitany. Kanefa ny fisianíi Kristy dia zavatra azo antoka, toy ny fisianíireo olona izay nitondra aníizao tontolo izao taminíny androny. Ny fahamarinaníireo tantara milaza ny momba Azy dia tsy azo lavina, ary ny fisianíny Eglizy kristiana fotoana fohy taorianíny nahavelomaníi Kristy koa dia porofo fa tsy angano ny momba Azy. Ny filazantsara anefa dia milaza amintsika ireo asa feno hery izay nataoníi Jesoa taminíny teniny ary fahefana amboniníny aníny olombelona ihany no nahavitana ireo asa ireo, asa noho ny fahasoavana sy ny fahamoram-po foanaÖ Ny filazantsara no maneho amintsika ny fiainany madio sy masina, mendrika Ilay Andriamanitra toa Azy, ary mandrakitra ireo fampianarany feno fitiavana sy fahamasinana avy aminíAndriamanitra, feno fiadanana sy famindram-po, ary koa fahamarinana. Asehony antsika Izy aminíny fanambarŗny ny zava-miafina ao aminíny foníolombelona, aminíny fitsarŗny ny ratsy, fa koa aminíny fandraisany ireo rehetra izay mijaly, ny fo mitomany, ny mpanota mibebaka izay navelany heloka toa aníAndriamanitra. Nanambara Andriamanitra masina sy marina Izy. Izy io Andriamanitra io, fa Izy koa no ilay Andriamanitra fitiavana izay nitondra ny fiadanana tetỳ an-tany, ary mampanantena aorianíizao fiainana izao ny fahasambarana tanteraka. Aoka ireo tsy mahalala aníAndriamanitra hamaky ny filazantsara aminíny saina tsy miangatra, dia hisy fahazavana avy any an-danitra hanazava ny fanahiny, hampiaiky azy fa misy Andriamanitra ary io Andriamanitra io dia naneho ny tenany tao aminíi Jesoa Kristy. Io no olona manambara ny zava-miafina rehetra any am-po, ny filŗníny fanahy lalina anaty any, ary mamaly izany; iza izany raha tsy Andriamanitra? Mihevitra ve ianao fa raha mandŗ ny fisianíAndriamanitra, dia ho azonao tanterahina ny hahasambatra ny olombelona? Raha tsy misy Andriamanitra, tsy misy Kristy, dia tsy misy koa ny fampaherezana, tsy misy ny fanantenana! Fa io hetaheta mahery vaika sy tsy mety tony ao am-poníny olombelona io mba hahitana fahasambarana, tsy porofo ve izany fa natao hahita io fahasambarana io sy hisitraka izany izy? Ary iza no afaka hamaly io filŗna io, io sento miantefa any aminíny tsy misy fetra io? Andriamanitra irery ihany, Andriamanitra izay misy, Andriamanitra izay namorona antsika ho Azy ary te hamonjy antsika aminíny alalaníi Jesoa Kristy.


 


Tsy nisy nahita aníAndriamanitra na oviana na oviana; fa ny Zanakalahy Tokana, Izay ao an-tratraníny Ray, Izy no nanambara Azy[1] .

Andriamanitra ao aminíi Kristy no nampihavana izao tontolo izao taminy[2].

AndriamanitraÖ nampiteny tamintsika ny Zanany.. Izy no nahariany izao tontolo izao[3].

Tsy zavatra mety ho simbaÖ no nanavotana anareo taminíny fitondrantena adalaÖ fa ny ra soaníi† KristyÖ[4]

Ary ho aníny Mpanjaka tsy manan-taloha, tsy mety maty, tsy hita, dia ho aníAndriamanitra tokana ihany anie ny laza sy ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Amena[5].[1] Jaona 1. 18

[2] 2 Korintiana 5. 19

[3] Hebreo 1. 1,2

[4] 1 Petera 1. 18,19

[5] 1 Timoty 1. 17